Your ConTech Innovation Partner

Your ConTech Innovation Partner

Solucions IoT per la construcció i el manteniment d’infraestructures

Monsec

Monitorització online de l’enduriment del formigó en temps real

MONSEC® permet fer el seguiment de forma remota de l’enduriment del formigó en projectes de construcció i li ofereix informació precisa, en temps real, sobre la resistència i la maduresa del formigó. Amb MONSEC® podrà gestionar tots els seus projectes en una sola plataforma i agilitzar els processos i la presa de decisions sobre les intervencions en els encofrats, estalviant temps i recursos.

Corrochip

Sistema autònom per al control i l’avaluació de la corrosió en el formigó armat

CORROCHIP és un sistema innovador per a la detecció i l’avaluació de processos de corrosió en el formigó armat, que permet la consulta de paràmetres clau a distància i en temps real. CORROCHIP facilita la presa de decisions per garantir la integritat de les estructures i allargar la seva vida útil, reduint els costos de manteniment.

Trenchip

Sistema de localizació i d’informació d’actius subterranis, amb gestió documental digitalitzada

Una solució integral per a la gestió d’actius subterranis, que permet marcar punts clau en rases i canalitzacions mitjançant sensors de llarga durada i localitzar-los posteriorment des de la superfície sense necessitat d’excavar. Amb TRENCHIP podrà mantenir, actualitzar i consultar tota la informació i documentació relativa als seus actius subterranis, amb una sola eina.

RockChip

Monitorització activa de pantalles i barreres dinàmiques en talussos, ancoratges i moviment de terres

ROCKCHIP és un sistema autònom de telemetria integrat en els sistemes de protecció dels talussos per a la monitorització d’ancoratges i moviments de terres, que informa de manera automatitzada sobre la integritat, l’estat de l’element i l’evolució de les tensions a les quals està sotmès. ROCKCHIP permet obtenir informació sobre l’estat real dels talussos i preveure la seva evolució futura, essent una eina de gran utilitat per substituir o complementar les inspeccions visuals i per mantenir controls en zones de difícil accés.

Community

Solució digital, IOT i sensòrica per a Comunitats de Propietaris

COMMUNITY és una solució completa per a la gestió de la informació sobre béns i serveis en les Comunitats de Propietaris. Permet l’inventariat de béns i la localització d’instal·lacions ocultes mitjançant la incorporació de sensors en punts clau, facilitant les tasques d’inspecció i manteniment.

També inclou una Web App amb un sistema de gestió documental, per mantenir tota la informació de la Comunitat de Propietaris al dia, des de la documentació legal i tècnica a la del dia a dia de la gestió, derrames, facturacions, actes…, amb un sol clic, sempre actualitzada, gestionada per l’administrador i amb accés a tots els propietaris, el que agilitza la informació i comunicació entre totes les parts de la Comunitat de Propietaris.

Tecnologies Witeklab per a IoT

innovación en sensores avanzados

Sensors intel·ligents

Sensòrica avançada de llarga durada i ultra baix consum amb tècniques d’energy harvesting, desenvolupada al nostre laboratori propi.

innovación en sensores avanzados

Comunicacions ràdio

Som experts en sistemes sense fils de curt, mitjà i llarg abast, que resulten molt eficients per a la transmissió de dades en temps real i en entorns difícils.

innovación en sensores avanzados

Transmissió d'energia sense fils

Incorporem sistemes de detecció amb dispositius sense fil i la transmissió d’energia sense fils, una tecnologia neta, eficient i fàcil de desplegar.

Soluciones integradas

Sistemes integrats

Les nostres solucions inclouen el desenvolupament de sistemes de captació, processament i tractament de dades, així com dashboards per a la seva visualització.

Tecnologia Smart,
innovació constant

Witeklab desenvolupa solucions tecnològiques Iot (Internet of Things) que combinen les comunicacions ràdio de curt, mitjà i llarg abast amb la sensòrica avançada i la connectivitat dels dispositius mòbils, i que ajuden els negocis i ciutats intel·ligents a simplificar processos industrials, de treball i de serveis, en línia amb la Indústria 4.0 i les Smart Cities.

Tecnologia Smart,
innovació constant

Witeklab desenvolupa solucions tecnològiques Iot (Internet of Things) que combinen les comunicacions ràdio de curt, mitjà i llarg abast amb la sensòrica avançada i la connectivitat dels dispositius mòbils, i que ajuden els negocis i ciutats intel·ligents a simplificar processos industrials, de treball i de serveis, en línia amb la Indústria 4.0 i les Smart Cities.

Innovem juntament amb:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (Cimitec)
Universitat Politècnica de València – Institut Universitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions Arquitectòniques.
Universitat Politècnica de València (UPV)- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació
Smart Engineering
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (Cimitec)
Universitat Politècnica de València – Institut Universitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions Arquitectòniques.
Universitat Politècnica de València (UPV)- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació
Smart Engineering
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)
Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM
Leitat Technological Center

Consultoria d’enginyeria i tecnologia

Witeklab ofereix serveis de consultoria per al desenvolupament de solucions IoT enfocades a la captació, la transmissió i el processament de dades. Comptem amb laboratori propi de sensòrica avançada i tenim capacitat per desenvolupar projectes en un nombre creixent d’àmbits, tant privats com públics, gràcies a la col·laboració amb equips d’investigació de disciplines diverses.

R + D + I per a construcció i infraestructures

Witeklab compta amb un equip tècnic interdisciplinari amb capacitat per analitzar requeriments específics de sector de la construcció i donar suport en l’adopció de les tècniques i materials més indicats per resoldre problemes de resistència estructurals.

Consultoría d’enginyeria i tecnologia

Witeklab ofereix serveis de consultoria per al desenvolupament de solucions IoT enfocades a la captació, la transmissió i el processament de dades. Comptem amb laboratori propi de sensòrica avançada i tenim capacitat per desenvolupar projectes en un nombre creixent d’àmbits, tant privats com públics, gràcies a la col·laboració amb equips d’investigació de disciplines diverses.

I+D+i per a construcció i infraestructures

Witeklab compta amb un equip tècnic interdisciplinari amb capacitat per analitzar requeriments específics de sector de la construcció i donar suport en l’adopció de les tècniques i materials més indicats per resoldre problemes de resistència estructurals.

Notícies

Variable Capacitive Antenna Loading for Embedded RFID Sensors

Variable Capacitive Antenna Loading for Embedded RFID Sensors

Authors: Giselle González, Lluís Jofre, Jordi Romeu, Ignasi Cairó In this paper, a self-adaptive folded dipole antenna to work embedded in media with changing physical and chemical properties for RFID applications is proposed. Self-adaptability is provided by taking...