Your ConTech
Innovation Partner

Your ConTech Innovation Partner

Solucions IoT per la construcció i el manteniment d’infraestructures

Corrochip

Sistema autònom per al control i l’avaluació de la corrosió en el formigó armat

CORROCHIP és un sistema innovador per a la detecció i l’avaluació de processos de corrosió en el formigó armat, que permet la consulta de paràmetres clau a distància i en temps real. CORROCHIP facilita la presa de decisions per garantir la integritat de les estructures i allargar la seva vida útil, reduint els costos de manteniment.

Trenchip

Sistema de localizació i d’informació d’actius subterranis, amb gestió documental digitalitzada

Una solució integral per a la gestió d’actius subterranis, que permet marcar punts clau en rases i canalitzacions mitjançant sensors de llarga durada i localitzar-los posteriorment des de la superfície sense necessitat d’excavar. Amb TRENCHIP podrà mantenir, actualitzar i consultar tota la informació i documentació relativa als seus actius subterranis, amb una sola eina.

Community

Solució digital, IOT i sensòrica per a promocions immobiliàries i Comunitats de Propietaris

COMMUNITY és una solució completa per a la gestió de la informació sobre béns i serveis en les Comunitats de Propietaris. Permet l’inventariat de béns i la localització d’instal·lacions ocultes mitjançant la incorporació de sensors en punts clau, facilitant les tasques d’inspecció i manteniment.

També inclou una Web App amb sistema de gestió documental, per mantenir tota la informació de la Comunitat de Propietaris al dia: la documentació legal i tècnica, gestió del dia a dia, derrames, facturacions, actes…, amb un sol clic, sempre actualitzada, gestionada per l’administrador i amb accés dels propietaris, el que agilitza la informació i comunicació entre totes les parts de la Comunitat de Propietaris.

Monsec

Monitorització online de l’enduriment del formigó en temps real

MONSEC® permet fer el seguiment de forma remota de l’enduriment del formigó en projectes de construcció i li ofereix informació precisa, en temps real, sobre la resistència i la maduresa del formigó. Amb MONSEC® podrà gestionar tots els seus projectes en una sola plataforma i agilitzar els processos i la presa de decisions sobre les intervencions en els encofrats, estalviant temps i recursos.

p

Producte en fase de validació i proves pilot.

RockChip

Monitorització activa de pantalles i barreres dinàmiques en talussos, ancoratges i moviment de terres

ROCKCHIP és un sistema autònom de telemetria integrat en els sistemes de protecció dels talussos per a la monitorització d’ancoratges i moviments de terres, que informa de manera automatitzada sobre la integritat, l’estat de l’element i l’evolució de les tensions a les quals està sotmès. ROCKCHIP permet obtenir informació sobre l’estat real dels talussos i preveure la seva evolució futura, essent una eina de gran utilitat per substituir o complementar les inspeccions visuals i per mantenir controls en zones de difícil accés.

p

Producte en fase de validació i proves pilot.

Tecnologies Witeklab per a IoT

innovación en sensores avanzados

Sensors intel·ligents

Sensòrica avançada de llarga durada i ultra baix consum amb tècniques d’energy harvesting, desenvolupada al nostre laboratori propi.

innovación en sensores avanzados

Comunicacions ràdio

Som experts en sistemes sense fils de curt, mitjà i llarg abast, que resulten molt eficients per a la transmissió de dades en temps real i en entorns difícils.

innovación en sensores avanzados

Transmissió d'energia sense fils

Incorporem sistemes de detecció amb dispositius sense fil i la transmissió d’energia sense fils, una tecnologia neta, eficient i fàcil de desplegar.

Soluciones integradas

Sistemes integrats

Les nostres solucions inclouen el desenvolupament de sistemes de captació, processament i tractament de dades, així com dashboards per a la seva visualització.

Tecnologia Smart,
innovació constant

Witeklab desenvolupa solucions tecnològiques Iot (Internet of Things) que combinen les comunicacions ràdio de curt, mitjà i llarg abast amb la sensòrica avançada i la connectivitat dels dispositius mòbils, i que ajuden els negocis i ciutats intel·ligents a simplificar processos industrials, de treball i de serveis, en línia amb la Indústria 4.0 i les Smart Cities.

Tecnologia Smart,
innovació constant

Witeklab desenvolupa solucions tecnològiques Iot (Internet of Things) que combinen les comunicacions ràdio de curt, mitjà i llarg abast amb la sensòrica avançada i la connectivitat dels dispositius mòbils, i que ajuden els negocis i ciutats intel·ligents a simplificar processos industrials, de treball i de serveis, en línia amb la Indústria 4.0 i les Smart Cities.

Innovem juntament amb:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (Cimitec)
Universitat Politècnica de València – Institut Universitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions Arquitectòniques.
Universitat Politècnica de València (UPV)- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació
Smart Engineering
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (Cimitec)
Universitat Politècnica de València – Institut Universitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions Arquitectòniques.
Universitat Politècnica de València (UPV)- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació
Smart Engineering
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)
Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM
Leitat Technological Center

Consultoria d’enginyeria i tecnologia

Witeklab ofereix serveis de consultoria per al desenvolupament de solucions IoT enfocades a la captació, la transmissió i el processament de dades. Comptem amb laboratori propi de sensòrica avançada i tenim capacitat per desenvolupar projectes en un nombre creixent d’àmbits, tant privats com públics, gràcies a la col·laboració amb equips d’investigació de disciplines diverses.

R + D + I per a construcció i infraestructures

Witeklab compta amb un equip tècnic interdisciplinari amb capacitat per analitzar requeriments específics de sector de la construcció i donar suport en l’adopció de les tècniques i materials més indicats per resoldre problemes de resistència estructurals.

Consultoria d’enginyeria i tecnologia

Witeklab ofereix serveis de consultoria per al desenvolupament de solucions IoT enfocades a la captació, la transmissió i el processament de dades. Comptem amb laboratori propi de sensòrica avançada i tenim capacitat per desenvolupar projectes en un nombre creixent d’àmbits, tant privats com públics, gràcies a la col·laboració amb equips d’investigació de disciplines diverses.

I+D+i per a construcció i infraestructures

Witeklab compta amb un equip tècnic interdisciplinari amb capacitat per analitzar requeriments específics de sector de la construcció i donar suport en l’adopció de les tècniques i materials més indicats per resoldre problemes de resistència estructurals.

Notícies

VIAS implementa CORROCHIP en les obres de millora del port de Maó

VIAS implementa CORROCHIP en les obres de millora del port de Maó

Les inspeccions i el manteniment d’una estructura són essencials per mantenir els llindars de disseny durant el seu temps de vida. Si es vol obtenir informació qualitativa i quantitativa sobre els processos de corrosió és necessari implementar tècniques que...

Variable Capacitive Antenna Loading for Embedded RFID Sensors

Variable Capacitive Antenna Loading for Embedded RFID Sensors

Authors: Giselle González, Lluís Jofre, Jordi Romeu, Ignasi Cairó In this paper, a self-adaptive folded dipole antenna to work embedded in media with changing physical and chemical properties for RFID applications is proposed. Self-adaptability is provided by taking...