Instal·lació de sensor per a monitorització de la corrosió a l’autopista A2, realitzada per Acciona. El sistema s’ha instal·lat durant la reparació d’una biga que patia de corrosió avançada en un pas superior sobre l’autopista A2. El sensor Corrochip s’ha integrat al costat de les noves armadures incorporades en el reforç estructural.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Procés de reparació.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Detall sensor de mesura.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Disposició de nova armadura.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Aspecte de la biga un cop reparada.