Oportunitat de treball i responsabilitats

Es demana una persona oberta a treballar en noves tecnologies de computació, sensors, programació de disposiFus, tractament de dades, electrònica i comunicacions, per als nous reptes que ens demana el mercat.

L’entorn de treball, es de un grup reduït d’experts que estem constantment innovant i apostant en introduir noves tecnologies adaptades al mercat de les infraestructures. Es treballa amb contacte molt proper amb grups de recerca de les universitats (UPC/UAB/UB/UPV) i centres de recerca (CSIC).

Requeriments de la oferta segons:

• Persona amb una edat compresa entre 16 i 29 anys (requeriments EU-Next Generation)
• CFGS o major en enginyeria electrònica, telecomunicacions, tractament de bases de
dades, o programació
• Amb bones dots comunicatives, de treball en equip i treballar amb reptes tecnològics

Activitats a realitzar:

Chatu Tech – Witeklab es un referent a nivell de sensors desenvolupats per mesurar per exemple la corrosió en infraestructures de formigó armat, mesurar paràmetres de qualitat estructural dels formigons, localització de canonades sota terra, detecció d’esllavissades etc.. En aquest àmbit la persona passarà a formar part de l’equip de desenvolupadors de noves tecnologies avançades per donar sorFda a necessitats cada cop més creixents per incloure per exemple:

• Donar suport al grup de recerca en la transmissió de l’energia per sistemes radio
• Implementació de nous sistemes de mesura, ADC’s, microcontroladors, etapes
adquisició de dades
• Programació de microcontroladors
• Programació d’algorismes pel tractament de dades dels sensors
• Participar en el prototipatge d’equips i sistemes

Beneficis de treballar a Chatu Tech

• Treballar en tecnologies punteres i nous reptes tecnològics
• Entorn de creixement: tant a nivell professional com personal, l’entorn de feina és exigent i demandant, però a la vegada molt conscient del que pot aportar cada persona
com a individu i potenciant el millor del mateix per al seu creixement i de l’equip.
• Ambient de treball agradable i amb flexibilitat a adaptar-se a tasques canviants.
• Flexibilitat: per mantenir un equilibri entre feina i treball, es permet certa flexibilitat amb un tractament molt personal i individualitzat.

Si estàs interessat, envia CV sense foto ni indicació de gènere a: ignasi@witeklab.com
Aquesta oferta de feina està finançada pel fons de la Unió Europea Next Generation EU