Community

Gestió digital d'edificis i instal·lacions des de l'inici de la construcció
Descarregar presentacióDemanar informació

Monitorització del compliment normatiu i manteniment de l’edifici

Solució digital completa per a la gestió de la informació a les promocions immobiliàries i comunitats de propietaris

COMMUNITY ofereix a Promotors i Administradors de Finques una solució digital completa per a la gestió de la informació i la comunicació en les promocions immobiliàries, amb un important estalvi de temps i costos en el procés de construcció i per al control d’instal·lacions i manteniments, tot integrat en una sola plataforma.

COMMUNITY s’inspira en el concepte dels edificis connectats i intel·ligents i l’aplica a l’àmbit de la vivenda i les Comunitats de Propietaris. El resultat és una eina innovadora que combina els avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació amb les comunicacions sense fils i la sensòrica avançada, pensada i desenvolupada per a facilitar la transferència de la informació i simplificar la gestió operativa dels edificis de vivendes.

Monsec, solución de Witeklab para la monitorización online del fraguado del hormigón en tiempo real

Monitoritza el control del compliment de la normativa en el manteniment dels edificis que gestiones

P

Control de compliment de la normativa via NFC.

P

Agendar dates de revisió

P

Avís quan s’ha fet la revisió.

P

Permet informar d’incidències que queden registrades a la plataforma.

P

Permet compartir arxius, informes tècnics, fotografies, etc, de la revisió a la plataforma.

P

Aviso cuando NO se ha realizado la revisión.

Monitorització i control del manteniment d’edificis

Gràcies a la tecnologia Witeklab, és tan senzill com apropar el telèfon mòbil al lector i aquest registrarà la data, hora i ubicació del moment de lectura.

Aquesta funció de l’app de Community aporta un gran valor afegit a la promoció immobiliària i de gran utilitat tant per a administradors de finques com a responsables d’empreses de manteniment ja que amb Community podran accedir al registre d’entrades i sortides dels operaris.

A més aporta un gran benefici a les empreses d’administració de lloguers, que podran conèixer amb exactitud quan s’han realitzat les actuacions de manteniment als edificis que administren.

 

  • Control de manteniment via NFC.
  • Registre, fàcil i ràpid, d’entrades i sortides del personal de manteniment.
  • Avís a la plataforma per correu electrònic quan es realitza el manteniment,
  • Permet informar d’incidències que queden registrades a la plataforma.
  • Permet compartir fitxers, informes tècnics, fotografies, etc, de l’actuació.
Miembros del equipo técnico de Witeklab y la UPV supervisando el proyecto piloto de Corrochip
software innovación

Permet el control del compliment de la normativa i del manteniment, inspeccions i reparacions

ahorro

Estalvi de temps i costos des de l'inici de la construcció

sensor

Facilita la transferència d’informació i documentació

sensor

Tota la documentació de la Finca i la Comunitat en una plataforma al núvol

software innovación

Accessible 24/7 per a propietaris, administrador i empreses de serveis

sensor

Agilitza la comunicació entre administrador, propietaris i empreses de serveis

sensor

Permet localitzar amb precisió instal·lacions ocultes, utilitzant sensors

software innovación

Aplicable a edificis de nova construcció i en finques preexistents

Sistema de localització i informació d’instal·lacions ocultes amb sensòrica avançada

Fàcil d’implantar, intuïtiva i cost-eficient, COMMUNITY és la solució per a la gestió d’immobles i propietats que soluciona els principals problemes que afecten a promotors, administradors, propietaris i empreses de serveis.

Aplicant la tecnologia de sensors desenvolupada per Witeklab, COMMUNITY permet  la localització d’instal·lacions ocultes mitjançant la incorporació de sensors en punts clau i també fer inventari de béns. Aquest sistema facilita les tasques d’inspecció i manteniment, ja que permet disposar de la informació sobre els elements marcats amb un sol clic i redueix el risc de danys a les instal·lacions.

El sistema es pot implantar en promocions immobiliàries i a edificis preexistents. També és possible integrar sensors als edificis amb aplicacions específiques per la detecció de patologies com la corrosió o les humitats.

U

Localització exacta d’instal·lacions, canalitzacions i maquinària

b

Traçabilitat de la informació associada a cada sensor

Més agilitat i eficàcia en les actuacions de manteniment

Menys costos en manteniments i reparacions

Miembros del equipo técnico de Witeklab y la UPV supervisando el proyecto piloto de Corrochip

Identificació ràpida de tot tipus d’elements

El sistema de sensors de Community permet el marcatge d’elements de l’edificació, inclosos els que es troben ocults (instal·lacions elèctriques, canalitzacions, maquinària…). Es tracta de sensors passius que no requereixen alimentació o manteniment, que es poden integrar fàcilment i que tenen una alta durabilitat.

Registre de la informació dels elements marcats

L’APP de Community permet vincular a cada sensor la informació que es desitgi sobre la instal·lació marcada (imatges, descripció tècnica, plànols, inspeccions…) així com consultar-la, actualitzar-la i visualitzar els sensors sobre el plànol.

Detecció d’elements ocults i recuperació de la informació

Per a les intervencions successives en una instal·lació oculta, els operaris podran localitzar amb precisió el punt on es troba el sensor mitjançant el dispositiu lector de COMMUNITY. Aquest indicarà la posició exacta del sensor, per a una intervenció més ràpida i segura.

Instalación de sensor para monitorización de la corrosión en un proyecto realizado por Acciona.

Benvinguts a les Comunitats de Propietaris 4.0

COMMUNITY permet accedir en qualsevol moment a tota la informació de la finca i de la comunitat a través d’una aplicació web i mantenir-la actualitzada, facilita la comunicació i soluciona el problema del traspàs de la informació entre promotor, administrador, propietaris i empreses de serveis.

P

Gestió documental integrada. Permet mantenir tot tipus de documents al núvol, tant de l’edifici (plànols, escriptures, llicències, imatges…) com de la Comunitat (estatuts, actes, comunicats…).

P

Gestió dels manteniments de zones comunes. Tot el procés de manteniments i reparacions queda centralitzat a Community, tant la comunicació amb l’empresa de serveis com l’arxiu de partes, albarans i altres documents, quedant un registre històric dels manteniments.

P

Configuració de perfils d’usuari. Administrador, promotor, propietaris i empreses de serveis… Community permet configurar diferents nivells d’accés perquè els interessats puguin accedir a la informació rellevant i descarregar documentació.

P

Comunicació entre els membres de la Comunitat. A través del panell d’anuncis i mitjançant servei de missatgeria entre propietari i administrador o entre Administrador i empresa de manteniment o serveis.

Monsec, solución de Witeklab para la monitorización online del fraguado del hormigón en tiempo real

Amb MONSEC®

Estalvi de temps i costos des de l’inici de la construcció

Monsec® es una solució de Witeklab per al seguiment de l’enduriment del formigó en projectes de construcció, que enregistra paràmetres clau a l’interior de l’encofrat de manera automatizada i ofereix informació precisa, en temps real, sobre la resistència i maduresa del formigó durant el procés d’enduriment, oferint un suport fiable a la direcció dels projectes en la presa de decisions per a les intervencions a l’encofrat, en base a dades reals.

P

Seguiment de l’enduriment en temps real.

P

Presa de decisions en base a dades reals.

P

Estalvi de temps en el procés de construcció.

P

Reducció de costos derivats dels temps d’espera.

Funcionalitats de la plataforma

Seguiment de manteniments

Registre d’entrada i sortida del personal de manteniment

Manteniment i normativa

Registre del compliment de la normativa, els manteniments i les reparacions.

Zones comunes

Permet incloure descripció i imatges de cada zona i dades de contacte per avaries.

Habitatge individual

Apartat privat amb informació, imatges, documents i elements marcats amb sensor, de cada vivenda.

Aparcament

Relació de places d’aparcament amb detalls de cada plaça i gestió documental.

Tauler d'anuncis digital

Per anuncis i avisos adreçats als membres de la Comunitat, amb sistema de notificacions.

Sensòrica

Relació de sensors instal·lats a les zones comunes, amb referència, localització i documentació vinculada a cada element.

Arxius

Repositori de documents de la finca i de la Comunitat de Propietaris, amb funció de descàrrega.

Xat

Per la comunicació individual administrador-propietari i administrador-proveïdor, amb sistema d’avisos.

Usuaris

Gestió d’usuaris i nivells d’accés. Agenda amb dades de contacte de tots els usuaris autoritzats.

 

* L’administrador de la finca té accés a totes les funcionalitats, mentre que els propietaris i les empreses de serveis tenen accés limitat a determinades seccions.

Avantatges en tota la cadena de valor

Per al Promotor

R

Innovació, valor afegit a la promoció.

R

Garanteix la transferència i la disponibilitat de la documentació tècnica i legal de la finca.

R

Facilita la localització de les instal·lacions ocultes, reduïnt costos de manteniment.

R

Estalvi de temps i costos en el procés de construcció.

Per a l’Administrador de Finques

R

Valor afegit al servei: transparència, eficàcia i innovació.

R

Monitorització del compliment normatiu.

R

Monitorització i seguiment de les accions de manteniment i reparacions.

R

Simplificació de les tasques d’administració.

R

Totes les finques en una sola solució.

R

Contacte directe i permanent amb els propietaris i amb les empreses de serveis.

Per al Propietari

R

Accés en tot moment a la documentació de l’habitatge i la Comunitat, en format digital.

R

Localització fàcil de les instal·lacions ocultes en cas de reparació o manteniment.

R

Recepció d’avisos a l’instant.

R

Comunicació directa amb l’administrador.

R

Estalvi de costos per a la Comunitat de Propietaris.

Per a l’Empresa de Serveis

R

Accés a la informació tècnica actualitzada, amb un sol clic.

R

Monitorització del compliment normatiu.

R

Monitorització i seguiment de les accions de manteniment i reparacions.

R

Contacte directe amb l’administrador: soluciona els problemes d’interlocució per a la prestació de serveis.

R

Disponibilitat d’un sistema intuïtiu per informar sobre els serveis prestats.

Witeklab Community

Informi’s sobre les possibilitats d’aplicació de Witeklab Community a la seva Promoció immobiliària o Comunitat de propietaris.