Community

Solució digital, IOT i sensòrica per a promocions immobiliàries i Comunitats de Propietaris
Demanar informació

COMMUNITY s’inspira en el concepte dels edificis connectats i intel·ligents i l’aplica a l’àmbit de la vivenda i les Comunitats de Propietaris. El resultat és una eina innovadora que combina els avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació amb les comunicacions sense fils i la sensòrica avançada, pensada i desenvolupada per a facilitar la transferència de la informació i simplificar tant la gestió operativa dels edificis de vivendes com la prestació de serveis i la gestió del manteniment.

Fàcil d’implantar, intuïtiva i cost-eficient, COMMUNITY és la solució per a la gestió de les Comunitats de Propietaris que soluciona els principals problemes que afecten a promotors, administradors, propietaris i empreses de serveis.

sensor

Tota la documentació de la Finca i la Comunitat en una plataforma al núvol

sensor

Agilitza la comunicació entre administrador, propietaris i empreses de serveis

sensor

Facilita la transferència d’informació i documentació

software innovación

Accessible 24/7 per a propietaris, administrador i empreses de serveis

sensor

Permet localitzar amb precisió instal·lacions ocultes, utilitzant sensors

software innovación

Permet tenir un registre històric de manteniments, inspeccions i reparacions

software innovación

Aplicable a edificis de nova construcció i en finques preexistents

Instalación de sensor para monitorización de la corrosión en un proyecto realizado por Acciona.

Benvinguts a les Comunitats de Propietaris 4.0

COMMUNITY ofereix a Promotors i Administradors de Finques una solució digital completa per a la gestió de la informació i la comunicació en les Comunitats de Propietaris i per al control d’instal·lacions i manteniments, tot integrat en una sola plataforma. COMMUNITY permet accedir en qualsevol moment a tota la informació de la finca i de la comunitat a través d’una aplicació web i mantenir-la actualitzada, facilita la comunicació i soluciona el problema del traspàs de la informació entre promotor, administrador, propietaris i empreses de serveis.

P

Gestió documental integrada. Permet mantenir tot tipus de documents al núvol, tant de l’edifici (plànols, escriptures, llicències, imatges…) com de la Comunitat (estatuts, actes, comunicats…).

P

Gestió dels manteniments de zones comunes. Tot el procés de manteniments i reparacions queda centralitzat a Community, tant la comunicació amb l’empresa de serveis com l’arxiu de partes, albarans i altres documents, quedant un registre històric dels manteniments.

P

Configuració de perfils d’usuari. Administrador, promotor, propietaris i empreses de serveis… Community permet configurar diferents nivells d’accés perquè els interessats puguin accedir a la informació rellevant i descarregar documentació.

P

Comunicació entre els membres de la Comunitat. A través del panell d’anuncis i mitjançant servei de missatgeria entre propietari i administrador o entre Administrador i empresa de manteniment o serveis.

Sistema de localització i informació d’instal·lacions ocultes amb sensòrica avançada

Aplicant la tecnologia de sensors desenvolupada per Witeklab, COMMUNITY permet l’inventariat de béns i la localització d’instal·lacions ocultes mitjançant la incorporació de sensors en punts clau. Aquest sistema facilita les tasques d’inspecció i manteniment, ja que permet disposar de la informació sobre els elements marcats amb un sol clic i redueix el risc de danys a les instal·lacions quan aquestes estan ocultes.

També és possible integrar sensors als edificis amb aplicacions específiques per la detecció de patologies com la corrosió o les humitats.

Identificació ràpida de tot tipus d’elements

El sistema de sensors de Community permet el marcatge de tot tipus d’elements, tant si estan ocults com si no (instal·lacions elèctriques, canalitzacions, maquinària…) i es pot implantar en el procés de construcció de l’edifici, en rehabilitacions i també en edificacions preexistents. Es tracta de sensors passius que no requereixen alimentació o manteniment, que es poden integrar fàcilment i que tenen una alta durabilitat.

Registre de la informació dels elements marcats

L’APP de Community permet vincular a cada sensor la informació que es desitgi sobre la instal·lació marcada (imatges, descripció tècnica, plànols, inspeccions…) així com consultar-la, actualitzar-la i visualitzar els sensors sobre el plànol.

Detecció d’elements ocults i recuperació de la informació

Per a les intervencions successives en una instal·lació oculta, els operaris podran localitzar amb precisió el punt on es troba el sensor mitjançant el dispositiu lector de COMMUNITY. Aquest indicarà la posició exacta del sensor, per a una intervenció més ràpida i segura.

Miembros del equipo técnico de Witeklab y la UPV supervisando el proyecto piloto de Corrochip
U

Localització exacta d’instal·lacions, canalitzacions i maquinària

b

Traçabilitat de la informació associada a cada sensor

Més agilitat i eficàcia en les actuacions de manteniment

Menys costos en manteniments i reparacions

Funcionalitats de la plataforma

Tauler d'anuncis digital

Per anuncis i avisos adreçats als membres de la Comunitat, amb sistema de notificacions.

Zones comunes

Permet incloure descripció i imatges de cada zona i dades de contacte per avaries.

Habitatge individual

Apartat privat amb informació, imatges, documents i elements marcats amb sensor, de cada vivenda.

Aparcament

Relació de places d’aparcament amb detalls de cada plaça i gestió documental.

Manteniment

Registre històric de manteniments i reparacions realitzats a les zones comunes.

Sensòrica

Relació de sensors instal·lats a les zones comunes, amb referència, localització i documentació vinculada a cada element.

Arxius

Repositori de documents de la finca i de la Comunitat de Propietaris, amb funció de descàrrega.

Xat

Per la comunicació individual administrador-propietari i administrador-proveïdor, amb sistema d’avisos.

Usuaris

Gestió d’usuaris i nivells d’accés. Agenda amb dades de contacte de tots els usuaris autoritzats.

 

* L’administrador de la finca té accés a totes les funcionalitats, mentre que els propietaris i les empreses de serveis tenen accés limitat a determinades seccions.

Avantatges en tota la cadena de valor

Per al Promotor

R

Innovació, valor afegit a la promoció. Transparència per al client.

R

Garanteix la transferència i la disponibilitat de la documentació tècnica i legal de la finca.

R

Facilita la localització de les instal·lacions ocultes de la finca.

R

Major eficàcia i menor cost en els manteniments, tant a la Comunitat com a promotor.

Per a l’Administrador de Finques

R

Valor afegit al servei: transparència, eficàcia i innovació.

R

Simplificació de les tasques d’administració.

R

Totes les finques en una sola solució.

R

Contacte directe i permanent amb els propietaris i amb les empreses de serveis.

Per al Propietari

R

Accés en tot moment a la documentació de l’habitatge i la Comunitat, en format digital.

R

Localització fàcil de les instal·lacions ocultes de zones comunes i de l’habitatge, en cas de reparació o manteniment.

R

Recepció al moment dels avisos publicats al tauler d’anuncis.

R

Comunicació directa amb l’administrador, pel xat.

R

Estalvi de costos per a la Comunitat de Propietaris.

Per a l’Empresa de Serveis

R

Accés a la informació tècnica actualitzada, amb un sol clic.

R

Contacte directe amb l’administrador: soluciona els problemes d’interlocució per a la prestació de serveis.

R

Disponibilitat d’un sistema intuïtiu per informar sobre els serveis prestats.

Witeklab Community

Informi’s sobre les possibilitats d’aplicació de Witeklab Community a la seva finca o Comunitat de Propietaris.