L’edifici residencial de fusta més alt de Barcelona, els espais hospitalaris polivalents construïts a Catalunya durant la pandèmia i un sistema de sensors que alerta de la corrosió del formigó han estat els projectes seleccionats al TOP3 de Construmat. I els tres projectes es presentaran dins el programa del Congrés Construmat’23.

El projecte distingit en matèria de digitalització ha recaigut a Corrochip, un sistema de monitorització intel·ligent d’infraestructures estratègiques de formigó ideat per Witeklab i desenvolupat amb partners com SOCOTEC, que ja s’ha instal·lat a infraestructures portuàries, fluvials i autopistes, entre d’altres.

Mitjançant sensors incrustats al formigó, aquesta tecnologia actua com a sentinella detectant el moment en què s’inicia la corrosió i monitoritza en temps real l’estat de les armadures d’acer. Així, és possible analitzar-ne el deteriorament amb un alt grau de fiabilitat i permet anticipar-se a situacions que comprometin la integritat de l’estructura, allargar-ne la vida útil, reduir els costos de manteniment i garantir-ne la seguretat.