Corrochip

Sistema autònom per a la monitorització i l'avaluació de la corrosió en formigó armat
Descarregar PresentacióDemanar informació

CORROCHIP és un sistema innovador per a la detecció i l’avaluació de processos de corrosió en l’acer embegut en formigó. Es tracta d’una solució integral que fa servir sensors embeguts en l’estructura per realitzar mesuraments a llarg termini, envia i processa les dades en el núvol i proporciona paràmetres en temps real, fent una estimació molt precisa de la velocitat de corrosió mitjançant una tècnica no destructiva .

CORROCHIP ofereix una eina tecnològicament avançada a les empreses gestores d’infraestructures, ja que permet detectar a temps la corrosió i facilita la presa de decisions basada en informació actualitzada i fiable, per garantir la integritat de les estructures, allargar la seva vida útil i reduir significativament els costos de manteniment.

Projecte guanyador TOP 3 Construmat categoria digitalització

 

sensor

Sistema autònom amb sensors embeguts

sensor

Monitorització en remot a llarg termini

sensor

Tècnica no destructiva d'alta precisió

software innovación

Càlcul de la velocitat de corrosió mitjançant algoritme avançat

software innovación

Aplicable a qualsevol tipus d'estructura de formigó armat

software innovación

Sistema d'alarmes parametritzable

Instalación de sensor para monitorización de la corrosión en un proyecto realizado por Acciona.

Instal·lació de sensor per a monitorització de la corrosió en un projecte realitzat per Acciona.

Avanci’s als problemes d’integritat estructural

CORROCHIP és un sistema autònom que proporciona la informació necessària per avaluar el progrés de la corrosió, el que permet actuar a temps en cas de deteriorament, per garantir la seguretat estructural.

Monitorització constant a llarg termini

CORROCHIP queda integrat a l’estructura i actua del sistema centinela realitzant i enviant mesures de forma periòdica durant la vida útil de l’estructura. La durabilitat dels sensors i la tècnica empleada permeten utilitzar el sistema durant anys.

Integrable en estructures noves i preexistents

Els sensors CORROCHIP estan dissenyats per emprar-se tant en projectes de construcció nous com en estructures preexistents. En aquest últim cas el sistema queda integrat en l’estructura mitjançant una intervenció mínima.

Estructures connectades: més seguretat a menor cost

Gràcies a la monitorització en remot i a la fiabilitat del sistema de manteniment predictiu de CORROCHIP, les empreses gestores d’infraestructures aconsegueixen estalvis significatius en costos, en comparació amb altres estratègies de manteniment preventiu o correctiu.

Una tècnica innovadora

El sistema CORROCHIP combina el potencial de la sensòrica avançada de Witeklab amb la tècnica innovadora PSV-TE desenvolupada per un equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de València. Aquesta tècnica està basada en el mètode d’extrapolació de Tafel (TE) per a la detecció de la corrosió, millorant els seus principals inconvenients evitant la polarització de les armadures, resultant un mètode no destructiu.

Un servei 360°

Witeklab posa a disposició dels seus clients un equip tècnic especialitzat, que a petició de el client durà a terme l’estudi de l’estructura i pre-projecte, la instal·lació de sistema Corrochip i posteriorment, realitzarà informes periòdics o puntuals i consultoria sobre la interpretació dels mateixos i l’adopció de mesures de reparació i/o de reforç.

Miembros del equipo técnico de Witeklab y la UPV supervisando el proyecto piloto de Corrochip
Logotipo de Corrochip

Control i avaluació de la corrosió en formigó armat

Visiteu el lloc web de Corrochip per a més informació.