Una solució innovadora de l’empresa terrassenc, Witeklab, garantirà la protecció del Parc del Guinardó a Barcelona contra lliscaments de pedres. Witeklab és una empresa especialitzada en el disseny i el subministrament de solucions tecnològiques per a telecomunicacions, electrònica i sistemes informàtics integrats en infraestructures de construcció i manteniment.

En col·laboració amb la firma de Gavà, Tali, especialitzada en estabilització de talussos, restauració mediambiental i obra civil associada, s’ha engegat una prova pilot per digitalitzar els sistemes d’estabilització i protecció de talussos. L’objectiu és convertir-los en elements intel·ligents, cosa que permetrà prevenir despreniments o desplaçaments de manera efectiva.

Per dur a terme aquesta iniciativa, Witeklab ha desplegat el sistema Rockchip, un dispositiu autònom de telemetria que monitoritza el parc del Guinardó de manera parcial. Rockchip és capaç de detectar canvis en els sistemes de protecció de talussos i proporcionar dades automatitzades sobre l’estat dels elements monitoritzats, la seva integritat i les tensions a què estan subjectes.

El destacat de Rockchip rau en la utilització de sensors autònoms i un sistema de connectivitat mixta, cosa que permet registrar paràmetres en camp, transmetre’ls al servidor al núvol i presentar les dades en temps real a través d’una plataforma web.

Aquest enfocament garanteix una protecció més efectiva del parc, ja que s’utilitzen sistemes passius de projecció i ancoratge a les roques. En cas de detectar moviments bruscos o ruptura dels ancoratges, el sistema d’alarmes enviarà notificacions per a una intervenció ràpida i oportuna. D’aquesta manera, s’aconsegueix una protecció més eficient i avançada tecnològicament per salvaguardar l’entorn natural del Parc del Guinardó.