Elèctrode de Referència Estable Witeklab (W-S-RE)

Demanar informació

L’elèctrode de referència més indicat per a mesurar el potencial elèctric en estructures de formigó armat

L’Elèctrode de Referència Estable de Witeklab (W-S-RE) és un nou tipus d’elèctrode de referència per la corrosió que ha estat desenvolupat específicament per al mesurament i el control del potencial elèctric a les armadures d’estructures de formigó armat, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV).

El W-S-RE es presenta embegut en morter de ciment i es diferencia d’altres elèctrodes per l’estabilitat del potencial elèctric, encara que el seu entorn químic pateixi variacions apreciables, i pel baix coeficient de variació respecte a la temperatura. A més, ofereix una gran durabilitat i no requereix cap tipus de manteniment

Witeklab Stable Reference Electrode (W-S-RE)

Característiques
del W-S-RE

El W-S-RE ha estat desenvolupat per formar part de la configuració de cel·la de sistemes de sensors (o multisensors) de manera que s’obtingui un potencial estable de mesura, sense importar exactament el seu valor, per aplicar una seqüència de procediments voltamètrics que permetin monitoritzar la presència d’agents desencadenants i accelerants de la corrosió.

Estabilitat del potencial

El W-S-RE es caracteritza per l’estabilitat del seu potencial elèctric al llarg del temps, proporcionant mesures precises i consistents.

Durabilitat i baix manteniment

No requereix cap mena de manteniment i presenta una gran durabilitat en el temps. El seu disseny metall/òxid metall amb un par REDOX molt estable, contribueix a la seva longevitat i estabilitat.

Baix coeficient de variació

Posseeix un baix coeficient de variació del potencial respecte de la temperatura (-0.746 mV/oK), garantint resultats fiables independentment de les variacions tèrmiques.

Indicat per a aplicacions diverses

Dissenyat per mesurar potencials de corrosió de les armadures en formigó armat. A més, és ideal per formar part de sistemes de sensors o multisensors, permetent la monitorització d’agents desencadenants i accelerants de la corrosió.

Instalación de sensor para monitorización de la corrosión en un proyecto realizado por Acciona.

Principals aplicacions

Mesurament de potencials de corrosió en armadures embegudes en formigó armat, mitjançant la instal·lació permanent dels elèctrodes a l’estructura.

Integració en sistemes de monitorització de la salut d’estructures (SMH) mitjançant sensors, per monitoritzar la presència d’agents corrosius.

En combinació amb sistemes de protecció catòdica permet monitoritzar el potencial de corrosió i aporta un major control de l’efecte de la protecció sobre l’estructura.

En entorns agressius, la incorporació a sistemes de sensors o multisensor permet monitoritzar la presència d’agents desencadenants i accelerants de la corrosió.

Demani informació

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació o us interessa conèixer com implementar el W-S-RE per protegir la vostra estructura.

Desobreixi Corrochip

L’elèctrode de referència W-S-RE és un component important de Corrochip, la solució de Witeklab per a la monitorització de la salut d’estructures (SMH) mitjançant sensors, que facilita la gestió de la seguretat d’estructures i el manteniment predictiu.