El sistema innovador CORROCHIP de Witeklab permet detectar i avaluar els processos de corrosió a l’acer embegut en formigó. Gràcies a Corrochip és possible fer un seguiment de l’estructura a llarg termini i poder anticipar-se als problemes d’integritat estructural.

Mitjançant l’ús de sensors sense fil embeguts a l’estructura, Corrochip avalua l’estat de l’armadura, envia i processa les dades al núvol i visualitza els paràmetres de forma gràfica. L’equip tècnic de Witeklab realitza informes periòdics amb les dades recopilades i també ofereix assessorament sobre la interpretació dels informes esmentats i l’adopció de mesures de reparació i/o reforç.

El gran avantatge d’aquest mètode és l’accés remot a dades en temps real sobre l’estat de l’estructura i la progressió de la corrosió amb un alt grau de fiabilitat. Per tant, és una eina que elimina la necessitat de realitzar intervencions in situ, aconseguint estalvis significatius en tasques de manteniment.

En anar embeguts a la zona de recobriment del formigó, els sensors Corrochip presenten una estabilitat i durabilitat úniques al mercat, fet que permet una monitorització continuada, segura i precisa de la corrosió del formigó armat. Els sensors estan dissenyats per poder ser emprats tant en estructures noves com preexistents, per a aquest darrer cas n’hi ha prou amb una intervenció mínima perquè el sistema quedi integrat.