Oportunitat de treball i responsabilitats

Es demana una persona oberta a treballar en noves tecnologies de computació, sensors, programació de dispositius, tractament de dades, electrònica i comunicacions, per als nous reptes que ens demana el mercat.

L’entorn de treball, es de un grup reduït d’experts que estem constantment innovant i apostant en introduir noves tecnologies adaptades al mercat de les infraestructures. Es treballa amb contacte molt proper amb grups de recerca de les universitats (UPC/UAB/UB/UPV) i centres de recerca (CSIC).

Requeriments de la oferta segons:

• Persona amb una edat compresa entre 16 i 29 anys (requeriments EU-Next GeneraFon)
• Grau Superior i CFGS en programació
• Amb bones dots comunicatives, de treball en equip i treballar amb reptes tecnològics

Activitats a realitzar:

Chatu Tech – Witeklab es un referent a nivell de sensors desenvolupats per mesurar per exemple la corrosió en infraestructures de formigó armat, mesurar paràmetres de qualitat estructural dels formigons, localització de canonades sota terra, detecció d’esllavissades etc.. En aquest àmbit la persona passarà a formar part de l’equip de desenvolupadors de noves tecnologies avançades per donar sorFda a necessitats cada cop més creixents per incloure per exemple:

• Treball amb el grup de recerca en programació de bases de dades Fpus mySQL o plataformes web (ANGULAR)
• Adaptar sistemes de intel·ligència arFficial i algorismes d’aprenentatge a les IoT per a sensors de grans infraestructures
• Programació de microcontroladors
• Programació d’algorismes pel tractament de dades dels sensors

Beneficis de treballar a Chatu Tech

• Treballar en tecnologies punteres i nous reptes tecnològics •
• Entorn de creixement: tant a nivell professional com personal, l’entorn de feina és exigent i demandant, però a la vegada molt conscient del que pot aportar cada persona com a individu i potenciant el millor del mateix per al seu creixement i de l’equip.
• Ambient de treball agradable i amb flexibilitat a adaptar-se a tasques canviants.
• Flexibilitat: per mantenir un equilibri entre feina i treball, es permet certa flexibilitat amb un tractament molt personal i individualitzat.

Si estàs interessat, envia CV sense foto ni indicació de gènere a: ignasi@witeklab.com
Aquesta oferta de feina està finançada pel fons de la Unió Europea Next Generation EU