No és estrany que durant les actuacions de manteniment d’actius subterranis en rases la manca de comunicació o documentació actualitzada provoqui que es perforin canalitzacions que no s’haurien d’haver perforat, allargant l’execució més del previst i causant danys a altres instal·lacions amb tots els problemes que això suposa.

No sempre és fàcil coordinar-se entre totes les parts que participen al manteniment; respostes tardanes a mails, documents que es perden, manca d’eficiència davant d’imprevistos, etc. Aquests problemes perllonguen el període de preparació o execució de les obres per la qual cosa és imperatiu que cada element relacionat (documents, fotografies,…) sigui fàcilment accessible per totes i cadascuna de les parts involucrades.

La solució a aquest problema és Trenchip, una solució IoT desenvolupada per Witeklab adreçada a empreses gestores de subministraments i ens públics. Mitjançant l’ús de sensors permet geolocalitzar tota la xarxa d’infraestructura subterrània i poder consultar informació actualitzada sobre la instal·lació remotament, ja que les dades introduïdes mitjançant la seva app s’emmagatzemen al núvol.

Gràcies a la gran precisió del sistema Galileu, la solució Trenchip presenta un valor afegit únic al mercat. L’ús del sistema europeu de geolocalització fa que Trenchip, projecte guanyador del Galileu Masters 2020, pugui localitzar qualsevol punt a la infraestructura subterrània amb exactitud per poder excavar amb precisió i seguretat i minimitzar el temps d’execució i els costos de l’obra. D’aquesta manera es poden fer actuacions més ràpides amb el consegüent estalvi de temps i costos.

Trenchip complementa la geolocalització per Galileu amb l’emmagatzematge de dades al núvol i l’accés a través d’aplicació web i mòbil. D’aquesta manera, qualsevol dada, fotografia o documentació de la instal·lació es pot assignar al punt desitjat a través de l’app i, per tant, és possible consultar o actualitzar la informació desitjada remotament. Trenchip és una solució completa i essencial per al bon manteniment d’actius subterranis