La figura de l’Administrador de Finques és fonamental per a la gestió de les comunitats de veïns, ja que s’encarrega de coordinar i controlar totes les tasques necessàries per al funcionament correcte de la comunitat. En aquestes comunitats, s’estableixen normes i acords per garantir el bon ús i manteniment dels espais comuns, com ara les escales, les zones verdes, les piscines, entre d’altres.

És clau mantenir una gestió eficient del manteniment i el compliment de la normativa de l’edifici. Per això, Community és la solució de Witeklab que tot Administrador de Finques necessita, ja que agilitza les tasques de control de manteniment i normativa permetent tenir un registre històric de les entrades i sortides de personal de manteniment amb enviament de notificacions d’incidències en temps real. A més, disposa d’un calendari programable per poder agendar les tasques de manteniment, revisions tècniques, legals, etc. que permet rebre un avís quan se n’ha realitzat el manteniment i quan no s’ha fet passada la data indicada.

En definitiva, l’administració de finques és una tasca complexa que requereix una gestió eficient i professional per garantir el benestar de les comunitats de veïns. Community facilita aquestes tasques a l’Administrador i us proporciona una eina innovadora de gran valor afegit amb la qual podreu mantenir un seguiment complet de les tasques de manteniment i el compliment de la normativa de l’edifici.