Trenchip

Sistema de localització i informació d'actius subterranis

Amb gestió documental digitalitzada*

*En funció del model
DEscarregar presentacióDemanar informació

Trenchip és una solució integral adreçada a empreses gestores de subministraments i ens públics, que permet marcar i localitzar punts clau en instal·lacions subterrànies mitjançant sensors i facilita la gestió dels actius subterranis a través d’una plataforma al núvol que permet registrar i mantenir tota la informació i documentació relativa als actius actualitzada i sempre disponible, amb una sola eina.

Trenchip aplica els conceptes d’Internet de les Coses (IOT) i les Ciutats Intel·ligents i constitueix una eina tecnològicament avançada i al mateix temps de fàcil implementació, per aconseguir processos més eficients i segurs en el manteniment dels actius subterranis. Amb Trenchip, el control i manteniment de rases i canalitzacions subterrànies és més fàcil, més segur, més ràpid i molt més econòmic.

sensor

Sensors de llarga durada per a localització precisa

información en la nube

Tota la informació en una plataforma disponible 24/7

icono realidad aumentada

Visualització de punts i traçats sobre el terreny, amb realitat augmentada

Visualización de los sensores en el mapa

Visualització de traçats i consulta d'informació en el mapa

accesible 24/7

Millora la traçabilitat i l'accés a la informació

excavación segura

Excavació segura: redueix el risc d'accidents

Obras más rápidas

Escurça les afectacions de la via pública

Fácil de implementar

Fàcil d'implementar. Corba d'aprenentatge curta

Localice sus activos con precisión sin necesidad de excavar

Localitzi els seus actius amb precisió sense necessitat d’excavar

Trenchip fa servir sensors passius RFID de llarga durada per a la localització precisa dels actius marcats. Els sensors estan dissenyats especialment per a romandre a l’interior de les rases i ser detectats posteriorment des de la superfície amb el dispositiu lector Trenchip, el que permet el control dels marcatges sense necessitat d’excavar i proporciona més seguretat a l’hora de reobrir les rases.

Realitat augmentada per a la visualització de punts i traçats sobre el terreny

L’app de Trenchip integra una eina de realitat augmentada que combina diferents mapes d’utilitat en un de sol, superposant una representació dels actius subterranis a la imatge real captada per l’app, cosa que permet visualitzar i seguir fàcilment punts i traçats d’instal·lacions sobre el terreny.

Amb el sistema de localització Galileu (inclòs a les eines GNSS) i, conjuntament amb el sistema Trenchip, permet una precisió de <10 cm per a la localització en el camp de canonades subterrànies i per al mapeig en temps real de noves instal·lacions de serveis públics. Sobre la imatge de realitat augmentada és possible administrar i actualitzar les dades de la quadrícula del mapa en funció de la localització precisa, així com fer correccions en mapes de serveis existents, amb localització d’alta precisió.

Solucioni la fragmentació de la informació amb Trenchip

La implementació de Trenchip soluciona la traçabilitat de la informació relativa als punts marcats i facilita la seva gestió. Les aplicacions web i mòbil de Trenchip simplifiquen la introducció, la consulta i l’actualització de dades, documents i imatges dels actius, tasques que poden realitzar-se tant in situ com en remot.

Representació de traçats i consulta d’informació en el mapa

El programari de Trenchip integra un sistema d’informació geogràfica (SIG) que permet representar la ubicació de sensors i els traçats de canalitzacions subterrànies sobre un mapa digitalitzat. A la plataforma de Trenchip és possible consultar el mapa i interaccionar per accedir a la informació que s’hagi incorporat als sensors i als traçats. Així mateix, l’eina de realitat augmentada permet obtenir imatges 3D al camp mitjançant un senzill sistema d’escanejat d’imatges de punts, per poder visualitzar posteriorment en remot elements de la infraestructura en 3D per a la seva anàlisi i observació detallada des de qualsevol angle.

Las aplicaciones web y móvil de Trenchip simplifican la introducción, la consulta y la actualización de datos sobre los activos subteráneos
Exemple d'implantació de Trenchip i accés a les imatges de la infraestructura després de cobrir-la.

Per a tot tipus d’instal·lacions i canalitzacions

Trenchip permet marcar i identificar actius subterranis a una profunditat de fins a 110 cm (verificat en condicions reals), de manera que és una solució apta per a la seva aplicació en tot tipus de canalitzacions i instal·lacions:

  • Enllumenat
  • Telefonia
  • Fibra òptica
  • Xarxa elèctrica (MT, BT)
  • Gas Natural
  • Aigua potable
  • Aigües residuals
  • Canalització i dipòsits de pluvials
  • Sistemes de reg
  • Clavegueram

Localització amb el 100% de precisió, amb Galileu

El receptor GNSS del lector Trenchip, desenvolupat per Witeklab, combina els senyals del sistema europeu Galileu i els de les altres flotes de satèl·lits de posicionament actualment en funcionament i receptors terrestres amb cobertura a la majoria dels territoris

Mitjançant algoritmes de reducció de soroll, efectes dispersius atmosfèrics, i correcció d’errors Doppler, obté una precisió més gran que altres sistemes, garantint una detecció precisa del sensor.

Galileos atop Ariane 5. Copyright: ESA-Pierre Carril, 2017.

Solucions Trenchip per a necessitats específiques

"

TrenchBasic

Sistema de localització i mapeig d’actius subterranis

TrenchBasic permet la localització i mapeig de punts en actius subterranis, a una profunditat de fins a 1 metre, emprant sensors passius RFID i un equip lector específic.

A diferència d’altres solucions presents al mercat, TrenchBasic incorpora una aplicació que registra la localització precisa de cada sensor, permet agrupar els sensors en projectes i facilita la transferència de les dades d’ubicació per a la digitalització sobre plànol GIS i la visualització en mapa digital .

Es tracta d’una solució de fàcil implementació, la simplicitat de la qual proporciona una ràpida adopció i incorporació als processos de treball, indicada per a aplicacions on només es necessiten les prestacions de localització i mapeig de Trenchip.

Trenchip Wall

Les claus de TrenchBasic→

sensor

Localitza la instal·lació de forma exacta i precisa

información en la nube

L'app emmagatzema les ubicacions i permet crear projectes

Visualización de los sensores en el mapa

Permet transferir la informació de les ubicacions per visualitzar-les al mapa

Galileos atop Ariane 5. Copyright: ESA-Pierre Carril, 2017.

Trenchip Wall

Solució per a la localització i gestió del manteniment d’arquetes amb imatges 3D i realitat augmentada

Trenchip Wall és una solució específica per a la gestió del manteniment d’arquetes, que ofereix totes les funcionalitats de Trenchip i incorpora funcions d’imatge avançades. Aquesta solució utilitza sensors dissenyats específicament per al seu ús en arquetes. D’entre les prestacions de la seva aplicació, són especialment rellevants per a aquest camp d’aplicació la funció d’imatges en 3D i l’eina de realitat augmentada amb la qual és possible afegir elements virtuals a les imatges reals, a les inspeccions sobre el terreny.

A aquestes funcions s’hi afegeixen les de gestió documental pròpies de Trenchip, que permeten emmagatzemar fotografies i vídeos de les arquetes marcades, arxivar la informació tècnica i mantenir un registre històric de les actuacions realitzades a cada punt. Aquestes prestacions, juntament amb les funcions d’imatge, fan de Trenchip Wall una eina totalment innovadora per al registre i gestió integral del manteniment d’arquetes.

Les claus de Trenchip Wall →

sensor

Localització precisa d'arquetes amb sensors de llarga durada

Visualización de los sensores en el mapa

Visualització de sensors i traçats al mapa

información en la nube

Registre i accés a la informació mitjançant app

Generació i registre d'imatges en 3D

icono realidad aumentada

Eina de realitat augmentada

Galileo Masters 2020 Prize Winner tag

Trenchip incorpora tecnologia desenvolupada conjuntament per l’equip d’enginyers de Witeklab i el Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (CIMITEC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El projecte «Underground precise pipe localization» TRENCHIP de Witeklab va ser guanyador el 2020 del Galileo Masters Catalonia Challenge en la categoria per satèl·lit Galileo.

Partners :

Trenchip logo

Visiteu el lloc web de Trenchip per a més informació.