Monsec

Monitoratge online de l’enduriment del formigó en temps real

Producte en fase de validació i proves pilot

Pàgina web del producteDemanar informació

MONSEC® permet realitzar de forma remota el seguiment de l’enduriment del formigó en projectes de construcció i ofereix informació precisa, en temps real, sobre la resistència i la maduresa del formigó durant el procés d’enduriment.

El sistema MONSEC® fa servir sensors sense fils de nova generació per al registre automàtic de paràmetres clau a l’interior de l’encofrat, processa les dades en el núvol i li ofereix paràmetres clau per a la presa de decisions en la gestió del curat del formigó i l’optimització de els temps de desencofrat.

automatizado

Sistema integrat i automatitzat

automatizado

Informació precisa en temps real

automatizado

Tots els seus encofrats a una sola eina

automatizado

Informació al núvol accessible 24/7

intervalos programables

Interval de mesura programable per a cada sensor

intervalos programables

Enviament d'alarmes via SMS

intervalos programables

Optimitzi terminis i costos

intervalos programables

Fàcil i ràpid d'implementar

Sensores inalámbricos de ultra-bajo consumo

Les estacions Monsec

Automatitzi el control dels seus encofrats

El sistema MONSEC® fa servir sensors sense fils d’ultra-baix consum distribuïts a l’encofrat. Després del buidatge del formigó, els sensors mesuren la temperatura i la humitat a intervals programats, proporcionant informació constant sobre les condicions a l’interior del formigó.

L’aplicació web de MONSEC® permet accedir a aquesta informació en temps real, des de qualsevol lloc

Configuració en minuts amb l’app mòbil

La introducció i configuració dels encofrats en el sistema es realitza amb l’aplicació mòbil MONSEC®. Aquesta aplicació permet generar un nombre il·limitat d’encofrats, planificar la distribució dels sensors en cada projecte i parametritzar els intervals de mesurament dels sensors de forma independent, així com programar alarmes automàtiques en cas de desviament dels valors esperats.

Presentació de paràmetres clau en temps real

Els algoritmes intel · ligents de MONSEC® realitzen un càlcul precís de la resistència instantània del formigó Rc (MPa) a partir dels registres de temperatura i humitat relativa realitzats pels sensors. A través de l’aplicació web de MONSEC® podrà realitzar el seguiment dels paràmetres clau, visualitzar les gràfiques d’evolució i generar informes en qualsevol moment de l’procés

P

Gràfiques de temperatura en temps real.

P

Gràfiques d’humitat relativa en temps real.

P

Càlcul de la resistència a la compressió.

P

Diagrama tèrmic en encofrats amb múltiples sensors.

El seu aliat en la presa de decisions

Amb MONSEC® podrà gestionar tots els seus projectes en una sola plataforma, estalviarà temps innecessari d’espera per al desencofrat i reduirà el risc de no conformitat en els assajos de compressió mitjançant provetes.

L’automatització de l’obtenció i del processat de dades suposa un estalvi en temps i recursos humans, alhora que l’accés remot a la informació permet agilitzar els processos i la presa de decisions sobre les intervencions en els encofrats.

Configuración y gráficas de parámetros clave

La família de sensors Monsec

Monsec

Sensors inal·làmbrics d’ultra-baix consum i alta cobertura, que mesuren la temperatura i la humitat del formigó durant el procés de fraguat.

Funcionen amb una bateria d’un temps de vida aproximat de 90 dies i realitza lectures a intèrvals pre-definits. Un cop instal·lats a l’interior de l’encofrat realitzen medicions de paràmetres clau i es comuniquen per senyal ràdio UHF amb l’estació Monsec, que envia les dades al núvol.

Els sensors Monsec ajuden a escollir el moment òptim per al desencofrat, estalviant qualsevol temps d’espera innecessari.

Monsec amb Fil

Sensors inal·làmbrics d’ultra-baix consum que mesuren la temperatura i humitat del formigó a través d’un element medidor connectat per cable, amb diferents longituds (fins a 15m) al sensor Monsec, d’aquesta manera podent arribar a majors profunditats segons les necessitats dels elements constructius.

Existeixen les opcions de funcionar a bateria o connectat a la xarxa elèctrica. Els sensors es comuniquen directament amb l’estació Monsec per senyal ràdio UHF i aquesta envia les medicions al núvol on són processades i visualitzades a l’App de Monsec.

Monsec Termoparell

Monsec Termoparell permet obtenir dades d’alta precisió sobre la temperatura del formigó a un gran número de punts a l’interior de l’estructura, amb models disponibles amb 4 o 8 ports.

Els elements medidors van connectats per cable al sensor Monsec el qual transmet les medicions utilitzant connexió WiFi, SIM de dades o ambdós.

Monsec Termoparell s’alimenta per una bateria amb un temps de vida aproximat de 90 dies.

Monsec Smart

Sensors inal·làmbrics d’ultra-baix consum que mesuren la temperatura, humitat i resistència del formigó.

Mitjançant algoritmes desenvolupats amb Smart Engineering (UPC), Monsec Smart realitza un càlcul precís de la resistènca del formigó (Rc) segons normativa ASTM C1074.

L’obtenció automatitzada de dades precises en temps real facilita la presa de decisions, aportant seguretat i optimització en l’evolució de les obres.

Es comunica amb l’estació Monsec a través de connexió ràdio UHF i funciona amb una bateria amb un temps de vida aproximat de 90 dies.

Monsec Fil Smart

Sensors inal·làmbrics d’ultra-baix consum que mesuren la temperatura, humitat i resistència del formigó.

Amb algoritmes desenvolupats amb Smart Engineering (UPC), Monsec Fil Smart realitza un càlcul precís de la resistència del formigó (Rc) segons normativa ASTM C1074. Prenen mesures de paràmetres clau a través d’un element medidor connectat per cable, amb diferents longituds (fins a 15m) al sensor Monsec, permetent arribar a majors profunditats segons les necessitats dels elements constructius.

Existeixen les opcions de funcionar a bateria o connectat a la xarxa elèctrica. Els sensors es comuniquen directament amb l’estació Monsec per senyal ràdio UHF i aquesta envia les medicions al núvol on són processades i visualitzades a l’App de Monsec.

Monsec Termoparell Smart

Permet obtenir medicions d’alta precisió sobre la temperatura i resistència del formigó en diversos punts a l’interior de l’estructura, amb models disponibles amb 4 o 8 ports.

Utilitzant algoritmes desenvolupats amb Smart Engineering (UPC), Monsec Termoparell Smart realitza un càlcul precís de la resistència del formigó (Rc) segons normativa ASTM C1074.

El sensor Monsec va connectat per cable amb els elements medidors i transmet les dades mitjançant connexió WiFi, SIM de dades o ambdós.

S’alimenta per una bateria amb 90 dies de temps de vida aproximat.

Monsec EXT

Sensors inal·làmbrics d’ultra-baix consum que mesuren la temperatura, humitat i resistència del formigó.

Mitjançant algoritmes desenvolupats amb Smart Engineering (UPC), Monsec Smart realitza un càlcul precís de la resistènca del formigó (Rc) segons normativa ASTM C1074.

L’obtenció automatitzada de dades precises en temps real facilita la presa de decisions, aportant seguretat i optimització en l’evolució de les obres.

Es comunica amb l’estació Monsec a través de connexió ràdio UHF i funciona amb una bateria amb un temps de vida aproximat de 90 dies.

Monsec Humidity

Humidity mesura amb gran precisió la temperatura i humitat en interiors de diferents materials, com formigó en el procés de curat, o a l’interior de murs o parets de diferent tipus.

És de gran utilitat en l’àmbit de conservació de patrimoni cultural.

Els elements medidors del sensor s’introdueixen a l’interior del material i van connectats per cable al sensor Humidity.

El sensor va connectat a la xarxa elèctrica i envia les mesures a l’estació mitjançant connexió WiFi.

Monsec HRC Sensor

HRC Sensor permet la medició in situ de l’humitat i temperatura.

Els sensors s’ubiquen a punts clau per conèixer les condicions d’humitat relativa.

Van connectats a una font d’alimentació i es comuniquen directament amb l’estació Monsec per connexió WiFi.

 

Monsec SUP

Sensors inalàmbrics que mesuren amb precisió la temperatura i humitat en una superfície (mur, paret, paviment).

Els sensors  s‘instal·len a la superfície del mur o paret i es comuniquen directament amb l’estació Monsec, la qual transmet les medicions al núvol.

Funcionen amb font d’alimentació, tot i que també poden tenir bateria incorporada i són de gran utilitat per conèixer la presència d’humitats en elements constructius.

Les estacions Monsec

Connectada a Xarxa

Mitjançant connexió ràdio UHF l’estació rep les dades mesurades pels sensors i les transmet al servidor al núvol a mesura que les va rebent.

Un cop al núvol aquestes dades seran representades gráficament mitjançant l’App de Monsec.

L’estació va connectada a la xarxa a través d’una font d’alimentació.

Bateria

Els sensors transmeten les dades a l’estació per connexió ràdio UHF i aquestes són enviades al núvol a mesura que l’estació les va rebent.

D’aquesta manera permet veure la informació en temps real de forma gràfica a l’App de Monsec.

L’estació va alimentada per una bateria i no necessita estar connectada per una font d’alimentació.

Solar

L’estació rep les dades mesurades pels sensors mitjançant connexió ràdio UHF.

A mesura que van arribant aquestes són transmeses al núvol on seran processades i visualitzades gràficament a l’App de Monsec.

L’estació s’alimenta per una bateria que és carregada mitjançant una placa fotovoltaica

MONSEC® fa servir sensòrica avançada i algoritmes intel·ligents desenvolupats íntegrament per l’equip d’enginyers de Witeklab conjuntament amb Smart Engineering, spin off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Monsec logo

Visiteu el lloc web de Monsec® per a més informació.