La ciutat de Barcelona fa un pas més endavant per convertir-se en una ciutat intel·ligent (Smart City), aportant vigilància minut a minut, a la protecció que es fa per als ciutadans per una possible caiguda de pedres..

TALIO juntament amb l’empresa WITEKLAB, ha emprès el camí cap a una digitalització dels sistemes d’estabilització i protecció de talussos, per a convertir-los en elements intel·ligents; de manera que passen de ser purs elements de protecció, a ser vigilants, constantment monitoritzant aquests elements per preveure sobre petits moviments, caigudes de pedres o desplaçaments.

Amb aquesta col·laboració s’ha començat una prova pilot, per monitoritzar parcialment el Parc del Guinardó; una zona de lleure que està protegida de l’esllavissada de pedres per uns sistemes passius de protecció i ancoratges a les roques. En cas de moviments sobtats, o ruptura d’aquests sistemes i/o ancoratges, un sistema d’alarmes enviarà una notificació, per tal de fer una intervenció el més ràpida possible.