El sistema Corrochip ha estat inclòs per RDC en el seu disseny de les muscleres construïdes en el marc del projecte SELMUS.

Els assajos en muscleres realitzades amb nous materials com formigons d’altes prestacions (UHPFRC) són importants per validar la seva aptitud i aplicabilitat en entorns marins. En aquest tipus d’ambients, amb alta concentració salina, el fenomen de la corrosió en armadures és un problema habitual quan s’utilitzen formigons convencionals. El seguiment amb els sensors en aquesta estructura està permetent verificar que no hi ha processos actius de corrosió. La implementació d’una monitorització contínua i remota en infraestructures offshore d’aquest tipus, proporcionen un alt valor afegit gràcies a Corrochip.

Musclera Formex® dissenyada per RDC dins el projecte SELMUS. Instal·lada a la ria d’Arousa. Les bigues mestres i secundàries estan fabricades amb Formigó de Molt Alt Rendiment.

Fotografia des de dron de la musclera Formex® dissenyada per RDC dins el projecte SELMUS. Instal·lada a la ria d’Arousa.

Musclera Formex® Plus dissenyada per RDC dins el projecte SELMUS. Instal·lada a la ria d’Arousa. El engraellat complet és de Formigó de Molt Alt Rendiment.