Musclera Formex® fabricada per PREFFOR i instal·lada al port de València dins el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7). Cadascuna de les deu bigues secundàries és diferent ja que tenen diferents combinacions a nivell de material-dosificació i nivells de pretesat. Conseqüentment, hi ha diferents nivells de fissuració en servei.

Mitjançant la incorporació dels sensors del sistema Corrochip és possible obtenir informació dels processos de corrosió i avaluar el comportament de les bigues en estat fissurat en temps real i de forma remota.

Procés de muntatge de la musclera Formex® fabricada per PREFFOR i instal·lada al port de València dins el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Flotació de la musclera Formex® instal·lada al port de València, en el marc de el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Musclera Formex® instal·lada al port de València, en el marc de el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).