Witeklab ha col·laborat amb Sorigué per a l’instal·lació de sensors CORROCHIP a torres de ruptura de càrrega d’una canalització de salmorres, provinent de les mines de Cardona i Sallent.

Degut a la naturalesa del contingut alt en clorurs que transporta aquesta xarxa de canalitzacions, les estructures de formigó armat mostraven un procés de corrosió avançat.

Per poder allargar el temps de vida d’aquestes estructures, Sorigué ha realitzat treballs de reparació i manteniment de les torres utilitzant els mètode CORROCHIP de Witeklab, instal·lant sensors a cada una de les torres.

CORROCHIP és un sistema innovador que mitjançant sensors embeguts en l’estructura, permet detectar quan s’inicia un procés de corrosió en estructures d’acer embegut en formigó. El gran avantatge d’aquest mètode és l’accés remot a dades en temps real sobre l’estat de l’estructura i la progressió de la corrosió amb un grau de fiabilitat molt elevat. Elimina la necessitat de realitzar intervencions in situ i permet anticipar-se a situacions de deteriorament que comprometin la integritat de l’estructura.

La instal·lació s’ha realitzat en 3 torres en diverses poblacions de la província de Barcelona (El Papiol, Sant Joan Despí i El Prat del Llobregat). L’ús dels sensors CORROCHIP de Witeklab permetran allargar el temps de vida d’aquestes estructures, a més de reduir els costos de manteniment i garantir la seva seguretat.