Witeklab ha col·laborat amb Sorigué per a la instal·lació de sensors CORROCHIP a un dipòsit d’una canalització de salmorres, ubicat al municipi de Sallent. Aquesta estructura mostrava un procés de corrosió avançat degut a la naturalesa alta en clorurs i altres sediments corrosius del contingut que emmagatzema.

Aprofitant els treballs de reparació realitzats sobre el dipòsit malmès per problemes de corrosió en l’armadura, s’han col·locat els sensors CORROCHIP de Witeklab, per poder monitoritzar en temps real possibles afectacions de corrosió. Això s’ha fet instal·lant aquests sensors en punts claus de l’estructura, tant la part reparada com la ja existent. Aquests aniran proporcionant informació diària de l’estat de l’armadura que d’altre manera podria passar desapercebuda. Una eina molt útil per al control i manteniment rigorós d’estructures.

CORROCHIP és un sistema innovador que mitjançant sensors embeguts en l’estructura, permet mesurar el gruix d’òxid a l’armadura i detectar quan s’inicia un procés de corrosió en estructures d’acer embegut en formigó. El gran avantatge d’aquest mètode és l’accés remot a dades en temps real sobre l’estat de l’estructura i la progressió de la corrosió amb un grau de fiabilitat molt elevat. Elimina la necessitat de realitzar intervencions in situ i permet anticipar-se a situacions de deteriorament que comprometin la integritat de l’estructura.

Aquesta ja és la segona instal·lació de CORROCHIP realitzada per Sorigué a la xarxa de canalització de salmorres, fet que corrobora els avantatges reals de l’innovador sistema de Witeklab. CORROCHIP permetrà a Sorigué garantir la seguretat de l’estructura i poder reduir en costos de manteniment.