Les inspeccions i el manteniment d’una estructura són essencials per mantenir els llindars de disseny durant el seu temps de vida. Si es vol obtenir informació qualitativa i quantitativa sobre els processos de corrosió és necessari implementar tècniques que requereixen personal qualificat, doncs una inspecció visual és inefectiva durant les primeres fases del procés.

Un sistema innovador i eficient per a mesurar amb precisió la corrosió d’una estructura és la utilització de sensors com CORROCHIP, de Witeklab, que al anar incrustats en la zona de recobriment del formigó presenten una estabilitat i durabilitat úniques en el mercat, fet que permet una monitorització continuada, segura i precisa de la corrosió del formigó armat.

Ha sigut CORROCHIP el mètode utilitzat en les noves obres de millora realitzades aquest 2021 al port de Maó a càrrec de l’empresa constructora VIAS. Els sensors de CORROCHIP s’han instal·lat en l’armadura d’una de les pilones que suporten les bigues de la plataforma horitzontal portuària i un altre punt baix el tauler, a una zona no submergida.

Posició dels sensors Corrochip a l’armadura (esq.) i estació de dades i canalització de connexions (dreta)

Els sensors CORROCHIP mostren la informació recopilada a través de l’aplicació web, on es mostra la ubicació dels sensors, descripcions de la instal·lació i les dades proporcionades pels sensors sobre l’estat de l’estructura. La darrera es presenta en diverses gràfiques sobre el potencial, intensitat i velocitat de la corrosió.

Les obres de millora realitzades per VIAS al port de Maó són un altre dels diversos casos d’èxit de CORROCHIP. Degut a la seva utilitat i singularitat en el mercat presenta un gran avantatge a l’hora d’avaluar i controlar el procés de corrosió del formigó armat de manera precisa, simple i contínua al llarg del temps de vida de l’estructura. Una eina que de ben segur revolucionarà la manera de monitoritzar patologies i aportar seguretat en tot tipus de infraestructures.