L’aparició de tecnologies avançades i l’orientació cap a una utilització més eficient dels recursos facilita el creixement de noves solucions innovadores que impacten en la construcció, la rehabilitació, la reforma i la millora d’habitatges i edificis.

Construction Tech Startup Forum reconeix els millors emprenedors i startups que estan impactant a les àrees de REBUILD: arquitectura avançada, disseny d’espais, construcció 4.0, nous materials, rehabilitació, reforma i millora d’edificis i vivendes.

Entre les 10 empreses finalistes es troba WITEKLAB, com a solució digital, IoT i sensòrica per al sector de la construcció, obra civil i manteniment d’infraestructures. Desenvolupa solucions IoT innovadores, rendibles i d’alt valor afegit, que permeten simplificar la supervisió de processos lligats a la construcció i el manteniment d’infraestructures, millorant aspectes com ara la seguretat o l’accés a la informació i facilitant la presa de decisions.