Sensòrica

Estalvia temps i costos amb la nova sensòrica de Witeklab
DEMANAR INFORMACIÓ

La sensòrica de Witeklab cobreix una àmplia varietat de necessitats dels àmbits
de la construcció, l’obra civil i la gestió i manteniment d’infraestructures.

La nostra gamma de solucions estableix una xarxa exhaustiva de serveis
enfocats a la monitorització i control d’edificis i estructures amb l’objectiu de
permetre un control complet de l’estat d’infraestructures en temps real i de forma
remota.

sensor

Sensor que mesura la concentració de CO2 a l’aire amb alta precisió mitjançant un principi infraroig no dispersiu.

 

Saber més

Amb aquest sensor es permet desenvolupar millores d’eficiència energètica i alhora permetre un entorn saludable i confortable per a les persones. El rang de mesurament està comprès entre els 400 i 10.000 ppm amb una precisió de ±30 ppm i els mesuraments es mostren al display amb un interval ajustable de 2s a 30 min. Aquestes alhora es pugen a la base de dades del servidor per poder ser consultades remotament en qualsevol moment.

sensor

HRCSensor realitza mesuraments de la temperatura i la humitat ambiental de l’edifici.

 

Saber més

La temperatura es mesura amb una linealitat de ±0.5ºC en tots els rangs de mesura i la humitat relativa es mesura amb una precisió del ±5% per a humitats compreses entre el 0% i el 59%, i del ±8% per a rangs compresos entre el 60% i el 100%.

Logo Witeklab Humidity, sensores de medida de humedad y temperatura

Humidity permet mesurar la temperatura i la humitat a l’interior d’estructures.

Descarregar la fitxa tècnica (ES)

 

Saber més

Humidity està preparat per suportar les condicions de formigonat, per la qual cosa es pot instal·lar tant a obra nova com a obra preexistent. Humidity es pot instal·lar prèviament a realitzar l’obra o bé a obra ja existent, realitzant una obertura per després ser recoberta de nou.

sensor

ShockSensor permet el mesurament de moviments, cops, caigudes o desplaçaments a punts d’una estructura, mur o paret.

 .

Saber més

ShockSensor és capaç de detectar el moviment propagat a l’estructura en produir-se un impacte a més de poder ajustar el llindar de detecció segons les necessitats reals. Les dades recopilades pel sensor s’envien contínuament al servidor al núvol perquè puguin ser consultades en tot moment des de qualsevol lloc.

sensor

RiftSensor realitza mesuraments de desplaçaments en esquerdes o fissures amb una alta precisió de micres.

 

Saber més

Un cop detectada i marcada la fissura, s’instal·la el sensor amb una cursa en funció de la mida de l’esquerda i es connecta al registrador de dades. Després de ser instal·lat a la fissura, RiftSensor realitza mesures de forma automàtica i les envia a un servidor al núvol.

sensor

Sensor que utilitza la tecnologia de Witeklab per mesurar la inclinació de l’estructura.

 

Saber més

Gràcies al seu disseny robust a interferències magnètiques externes és adaptable a entorns industrials hostils i pot ser instal·lat fins a una distància de 2.000 m, per la qual cosa no requereix una presa de llum al costat. La col·locació es realitza de forma horitzontal, podent utilitzar un angle adaptador en superfícies verticals. Un cop instal·lat SlantChip envia les dades recopilades a punt per a la seva anàlisi a un servidor al núvol.

sensor

Permet detectar i monitoritzar en directe el flux de visitants d’un edifici.

 

Saber més

Mitjançant l’ús d’algoritmes de Witeklab, CPF Sensor detecta l’entrada i la sortida de persones i permet tenir un control sobre l’estat de l’aforament d’un edifici en viu, facilitant la presa de decisions basades en informació actualitzada i fiable. Les dades recopilades per CPF Sensor s’envien a un servidor al núvol on es poden consultar en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu.