El deteriorament més comú a les estructures de formigó no és a causa d’un atac químic al formigó en si, sinó a l’acer que compon l’armadura. El formigó proporciona a l’acer l’alcalinitat suficient per evitar la corrosió, però amb la presència de l’oxigen a més de clorurs a l’aigua dels porus del formigó es pot causar la corrosió de l’armadura.

La corrosió en estructures de formigó armat pot créixer ràpidament i causar danys estructurals severs. És un procés inevitable en qualsevol estructura d’aquest tipus, però certes condicions poden accelerar-ne l’aparició. La causa principal és una mala qualitat del formigó, ja que una porositat excessiva, ja sigui per la seva composició o per la seva preparació a l’obra, facilita en gran mesura el procés de corrosió de l’acer. Una altra causa important és un recobriment insuficient de l’armadura. A més, entorns humits també contribueixen a la ràpida aparició de la corrosió.

La corrosió és una patologia que posa en perill constant la integritat de l’estructura i per tant necessita reparacions constants i costoses. Les inspeccions visuals detecten la corrosió quan apareix a la superfície de l’estructura, però en aquest punt el procés ja és avançat. Per tant, és necessària una eina que permeti detectar la corrosió des de l’interior de l’armadura i així poder prendre decisions abans que el procés avanci.

Corrochip és una eina capaç de detectar i avaluar els processos de corrosió en formigó armat quan s’inicien i, a més, fa un seguiment en remot de l’estat de l’estructura al llarg del temps. Aquest sistema innovador de Witeklab, integrable tant en estructures noves com preexistents, empra sensors embeguts a l’estructura que avaluen l’estat de l’armadura, envien i processen dades al núvol i proporcionen diversos paràmetres d’interès, incloent una estimació de la velocitat de corrosió molt precisa, tot en temps real i llest per ser consultat des de qualsevol dispositiu de manera remota, estalviant desplaçaments i intervencions in situ innecessàries i permetent l’anticipació a situacions de deteriorament que comprometin la integritat estructural.