Trenchip, la solució sensòrica de Witeklab, no només permet a empreses gestores de subministrament i ens públics digitalitzar la seva xarxa d’infraestructura subterrània sinó que també facilita les tasques de manteniment, ja que amb Trenchip es poden marcar i localitzar punts clau a les instal·lacions i d’aquesta reduint el risc d’accidents i el temps d’execució de l’obra amb l’estalvi que això suposa.

Durant una actuació de manteniment en una obra on hi ha sensors Trenchip instal·lats, aquests hauran de ser geolocalitzats per garantir que la perforació es realitza en el punt adequat sense danyar creus amb altres canalitzacions en cas que n’hi hagi. Per fer la lectura dels sensors és necessari l’ús del lector Trenchip al costat de l’app.

El procés de lectura és ben senzill, un cop el lector Trenchip està encès haurà de connectar-se per Bluetooth a un dispositiu mòbil amb la funció de geolocalització activada. Aquest, mitjançant l’app, mostrarà a temps real la proximitat del sensor Trenchip. Per detectar el punt exacte només cal apuntar el lector a terra movent-se lleugerament cap a la direcció en què l’app detecta el sensor Trenchip amb més intensitat. Seguint les instruccions de l’app podreu veure la ubicació exacta del punt a la canalització i consultar imatges de l’interior de la rasa al costat de qualsevol documentació addicional que s’hagi assignat al sensor.

Gràcies al sistema Trenchip és possible detectar amb rapidesa i precisió un punt exacte d’una canalització en una rasa gràcies a l’ús de la xarxa de satèl·lits Galileu que ofereixen més grau de precisió que altres sistemes. D’aquesta manera es garanteix una
exactitud a la geolocalització. Amb Trenchip, Witeklab ofereix una solució única al mercat que fa que el control i manteniment de rases i canalitzacions sigui més fàcil, més segur i més econòmic.